گروه 1

ثریا عباس زاده - طاهره بیدشکی - ناهید خالصی - اسما میرزاده - زهرا تورنجی - مرضیه علیدادی - محبوبه پورغلامشاهی - سمیه رشیدی - ساره صاعب

گروه 2

میثم محمودی - محمدرضا حاجی محمودی - سجادترک پور - هادی بدرآبادی - مهدی احمدیوسفی - ایمان راینی نژاد - رضا مشایخی

گروه 3

سمیه بحرآسمانی - فهیمه اسفندیاری - هاجر حمزئی سلطانی - فرشته بالاور - لعیا مظفرآبادی - زینب شکوهی - ندا فرجامی - راضیه پور حمیدی - رویا کدوری – منصوره عباسی

گروه 4

اکرم جرجندی – ناهید داوودی – طیبه کریمی – حمیده ترکان – مهری سیدی – عصمت عباس زاده – گلناز محمدی – زهرا امیرمحمودی – مرضیه مشکی – زهرا لنگری پور

گروه 5

معصومه صدیقی – فاطمه پوردهقان – رقیه افشارمنش – زهرا دامنه – سمیه رشیدی – کلثوم طاهری زند – افسانه سنجری فر – محدثه دریجانی – مرضیه پورکریم آبادی – رقیه دریجانی

گروه 6

محمدجواد محمدآبادی – رضا کریم آبادی – میثم قاسمی دهبکری – سجاد افضلی نژاد – هادی بدرآبادی – حسین حیدردهنوی – رضا صباحی

گروه 7

نسرین دهقانی – مهری پورمنعمی – سعیده برسم – مرضیه احمدیوسفی – مریم قربانی – مریم سرحدی – کلثوم پهلوان نژاد – حمیده رضوی – مرضیه موسوی – نجمه باشتمن

گروه 8

حمیده کرمپور – امینه نجارزاده – سحر مهربانی – سودابه قلعه خانی – فاطمه دریجانی – رقیه ستارنیا – فهیمه عیدی زه – مهری دریجانی – فاطمه زردادخانی – زهرا غلامشاهیتاريخ : چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ | 22:45 | نویسنده : |
امکانات وب